การออกแบบและก่อสร้างงาน TURN KEY

PDFPrintE-mail

การออกแบบและก่อสร้างงาน TURN KEY

งาน Turn Key คืองานที่เจ้าของโครงการ ต้องการให้ผู้รับเหมา ไปดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จแต่เพียงผู้เดียว

หลักการ 

1. เจ้าของโครงการจะทำแบบร่าง ทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งบอกข้อกำหนดต่างๆ เช่นลักษณะของโครงสร้างหรือวัสดุที่เลือกใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับเหมาไปประเมินราคาบางครั้งเจ้าของโครงการอาจใช้ลักษณะแบบ Budget Control กล่าวคือจะบอกงบประมาณแล้วให้ผู้รับเหมาแต่ละบริษัทนำเสนอ เจ้าใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็จะได้งาน 
2. โดยส่วนมากการเสนองานในรูป Turn Key นี้ เจ้าของงานกับผู้รับเหมาเคยทำงานกันมาก่อน และจะต้องทราบฝีมือการทำงาน

การเสนองาน

          บริษัทผู้รับเหมาที่เสนองาน ต้องทำแบบ ทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เพื่อที่ให้ทางเจ้าของโครงการตรวจสอบแบบได้ ว่ารูปแบบของโครงสร้างเป็นแบบใด ใช้เสาเข็มขนาดเท่าใด เป็นต้นพร้อมทั้งบัญชีราคาค่าก่อสร้าง Bill of Quantityแสดงรายละเอียดของปริมาณวัสดุและราคาโดยละเอียด 
          โดยทั่วไปเอกสารประกอบการก่อสร้างงาน Turn Key จะมีความสำคัญมากกว่าแบบ คือจะมีการกำหนดไว้ว่า พื้นที่บริเวณใดใช้วัสดุชนิดใด รวมถึงงานระบบว่า ห้องทำงานจะต้องมีความสว่างกี่ Lux และใช้ Outlet ขนาดเท่าใดและกี่จุด

ข้อดี 

  1. งานการก่อสร้างรวดเร็วเพราะผู้รับเหมาก่อสร้างมีอิสระในทางการออกแบบ แทนที่จะต้องรอการแก้ไขหรือการอนุมัติจากผู้ออกแบบ 
  2. งบประมาณไม่บานปลาย เพราะผู้รับเหมาจะต้องควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง 

ข้อเสีย 

  1. งานที่ได้อาจจะไม่ถูกใจเจ้าของ 100% เนื่องจากวัสดุที่ใช้จะถูกนำเสนอโดยผู้รับเหมาซึ่งมองถึงราคาเป็นเกณฑ์ แทนที่จะเป็นผู้ออกแบบซึ่งมองถึงคุณภาพและความสวยงาม
  2. อาจจะมีข้อขัดแย้งในขณะก่อสร้าง เนื่องจากในขณะเซนต์สัญญา แบบยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างแบบ Turn Key นับวันจะเริ่มนิยมขึ้นเรื่อยๆ และงาน Turn Key แต่ละ Project ที่ผ่านมา ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ สมตามความต้องการของเจ้าของโครงการ
Last Updated on Friday, 16 December 2011 14:42