มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor)

PDFPrintE-mail

มอเตอร์ไฟฟ้า

1. ชนิดของฉนวนของมอเตอร์ คืออะไรไม่เพียงเฉพาะมอเตอร์ เครื่องจักรไฟฟ้าทุกชนิด ขณะใช้งานจะเกิดความร้อน และทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ความร้อนนี้จะทำให้ฉนวนเสื่อมลง ดังนั้น เครื่องจักรแต่ละชนิด จะกำหนดค่าอุณหภูมิสูงสุดในการใช้งานไว้แล้ว จึงเลือกชนิดของฉนวนให้เหมาะกับค่าอุณหภูมินั้น

          เกี่ยวกับชนิดของมอเตอร์ ได้มีข้อกำหนดไว้ใน JIS C 4003 (ชนิดของฉนวนของเครื่องจักรไฟฟ้า) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ชนิดตามคุณสมบัติ ในการทนความร้อนของฉนวนแต่ละชนิด คือ ชนิด Y, ชนิด A, ชนิด E, ชนิด B,ชนิด F, ชนิด H และชนิด C

          สำหรับมอเตอร์ ที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่ใช้ฉนวนชนิด E

2. อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของฉนวนแต่ละชนิดของมอเตอร์อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของฉนวนแต่ละชนิดของมอเตอร์ ไม่ได้หมายความว่า เมื่ออุณหภูมิสูงถึงค่านี้แล้วมอเตอร์จะไหม้ทันที แต่หมายความว่า หากใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเท่านี้ หรือมากกว่านี้ต่อไปนาน ๆ แล้ว อายุของมอเตอร์ (ฉนวน) นั้นจะสั้นลงอย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 1 :

ชนิดของฉนวน

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด

วัสดุฉนวนต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้

ชนิด Y

90

ใช้วัตถุที่ทำจาก ฝ้าย, ไหม, กระดาษ เป็นต้น ไม่มีการชุบวานิช หรือน้ำมันตัวอย่าง : press board, craft paper ไฟเบอร์แข็ง

ชนิด A

105

ใช้วัตถุดิบที่ทำจาก ฝ้าย, ไหม, กระดาษ เป็นต้น มีการชุบวานิช หรือน้ำมันตัวอย่าง : varnish cloth, varnish paper, varnish silk

 

ชนิด E

120

polyurethane, epoxy enamel, polyethylene terephthalate film, และใยpolyethylene terephthalate ชุบด้วยวานิชตัวอย่าง : polyester film ที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า

ชนิด B

130

ใช้วัตถุดิบที่ทำจาก ไมก้า, ใยหิน, ใยแก้ว ผสมกับกาวตัวอย่าง : varnish glass cloth, varnish asbestos, flexible mica

ชนิด F

155

ใช้วัตถุดิบที่ทำจากไมก้า, ใยหิน, ใยแก้ว ผสมกับกาวพวก silicone resin

ชนิด H

180

ใช้วัตถุดิบที่ทำจากไมก้า, ใยหิน, ใยแก้ว ผสมกับกาว silicone resin หรือกาวชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า

ชนิด C

สูงเกินกว่า180

ไมก้าดิบ, ใยหิน, กระเบื้อง อาจจะใช้โดยตรง หรือใช้กับกาว

วิธีการอ่าน NAME PLATE ของมอเตอร์

Name Plate ของมอเตอร์ หมายถึงอะไร

          บนมอเตอร์ จะต้องมีแผ่น name plate (rating plate) ติดอยู่ เมื่อจะติดตั้ง ใช้งาน หรือ ซ่อมแซม มอเตอร์จำเป็นจะต้องอ่านแผ่นป้ายนี้ ให้เข้าใจเสียก่อน

          ในแผ่นป้ายนี้ จะบอกถึงลักษณะคุณสมบัติทั้งหมดของมอเตอร์ เช่น ลักษณะเฉพาะ วิธีใช้ เป็นต้น ตัวเลขและตัวหนังสือที่เขียนติดอยู่นั้น ล้วนมีความหมายที่สำคัญทั้งสิ้น

วิธีอ่าน name plate ของมอเตอร์

วิธีการอ่าน name-plate

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


STANDARD
(สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า)
แรงบิด กระแส สลิป ของมอเตอร์ตาม NEMA

ตารางที่ 2 :

Design

แรงบิดเริ่มเดินเครื่อง
(% Full load)

กระแสเริ่มเดินเครื่อง
(% Full load)

สลิปที่ FULL LOAD
(%)

แรงบิดสูงสุด
(% FL)

A

ปานกลาง
(70-275 %)

ไม่จำกัด
(600-900 %)

ต่ำ
(1-5 %)

สูง
(175-300 %)

B

ปานกลาง
(70-275 %)

ปานกลาง
(600-700 %)

ต่ำ
(1-5 %)

ปานกลาง
(5 %)

C

สูง
(200-250 %)

ปานกลาง
(600-700 %)

ปานกลาง
(5 %)

ปานกลาง
(5 %)

D

ปานกลาง
(275 %)

ปานกลาง
(600-700 %)

ปานกลาง
(5-8 %)

สูง
(275 %)

มาตรฐานการทดสอบมอเตอร์

ตารางที่ 3 :

ประเทศ 

มาตรฐาน 

หมายเลข

USA

IEEE

IEEE 112

ANSI

C50.20 (IEEE 112)

NEMA

MG1-12.58.1 (IEEE 112)

CANADA 

CSA 

C-390

นานาชาติ 

IEC 

IEC 34-2

JAPAN 

JEC 

JEC-37

ENGLAND 

BS 

BS-269

PERFORMANCE
(สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า)
ความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (สลิปเป็น 0%)

ตารางที่ 4 :

จำนวนขั้ว 

ความถี่ 50 Hz

2

3000

4

1500

1000

750

10

600

12

500


จำนวนการสตาร์ทที่ทำได้ของมอเตอร์ตาม NEMA Design B

ตารางที่ 5 :

แรงม้า

จำนวนครั้งสูงสุดต่อชั่วโมง

ระยะเวลาหยุดน้อยสุด (วินาที)

5

16.3

42

10

12.5 

46

25

8.8 

58

50

6.8 

72

100

5.2 

110

ประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐาน และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ตารางที่ 6 :

HP

มอเตอร์
มาตรฐาน (%)

มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง (%)

7.5

84.8

89.9

10

85.6

89.5

15

87.4

91.0

20

88.3

91.0

25

88.9

92.4

30 

89.8 

92.4

40 

90.4 

93.0

50 

91.0 

93.0

60 

91.5 

93.6

HP

มอเตอร์
มาตรฐาน (%)

มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง (%)

75 

92.0 

94.1

100 

92.0 

94.5

125 

92.2 

94.5

150 

92.8 

95.0

200 

93.3 

95.0

250 

93.5 

95.0

300 

93.5 

95.4

400 

93.8 

95.4

500 

94.0 

95.8

ตารางเทียบมอเตอร์

ตารางที่ 7 :

ขนาดมอเตอร์
POWER

กระแสของมอเตอร์ (แอมป์) CURRENT

ไฟสามสาย three phase 50-60 Hz

มอเตอร์สองสาย
a.c.1 ?

มอเตอร์ไฟ
d.c.

kW

แรงม้า hp

220 V

380 V

415 V

440 V

500 V

660 V

220 V

220 V

0.37 

0.5 

1.8 

1.03

0.6 

3.12 

2.26

0.55 

0.75 

2.75 

1.6

1.21 

0.9 

4.76 

3.31

0.75 

3.5 

1.68 

1.5 

1.1 

6.01 

4.29

1.1 

1.5 

4.4 

2.6 

2.5 

2.37 

1.5 

7.6 

6.35

1.5 

3.5 

3.5 

3.06 

2.6 

10.4 

8.25

2.2 

8.7 

4.42 

3.8 

2.8 

15.1 

12.3

11.5 

6.6 

6.5 

5.77 

3.8 

20 

16.2

5.5 

14.5 

8.5 

6.5 

4.9 

25.1 

21.6

5.5 

7.5

20 

11.5 

11 

10.4 

6.6 

34.6 

29.2

7.5 

10 

27 

15.5 

14 

13.7 

12 

8.9 

46.8 

38.4

10 

13.5 

35 

20 

 

15 

11.5

60

52

11 

15 

39 

22 

21 

20.1 

17 

12.7 

68 

57

15 

20

52 

30

28

26.5 

23 

17.3 

90 

76

18.5 

25 

64 

37

35 

32.8 

28.5 

21.3 

111 

94

22 

30 

75 

44 

40 

39 

33 

25.4 

130 

113

30 

40 

103 

60 

55 

51.5 

45 

34.6 

178 

150

37 

50 

126 

72.5 

66 

64 

55 

41.8 

218 

186

45 

60 

147

85 

80 

76.3 

65 

49

254 

221

55 

75 

182 

105

80

60.6 

315 

276

75 

100 

239 

138 

135 

125 

105 

70.6 

414 

364

90 

125 

295 

170 

165 

156 

 129 

98 

511

450

110 

150 

356

205 

200 

186 

156 

118 

617 

540

132 

175 

425 

245

230 

216 

187 

141

710 

630

160 

220

520 

300

228 

173 

900 

791

200 

270 

640 

370

281 

214 

1,108 

971

220 

300 

710

408 

385

310 

235 

1,230 

1,079

250 

350

823

475 

450

360 

274 

1,426 

1,259

315 

430 

1,000 

584

442 

337 

1,728 

1,547

ประสิทธิภาพ และ ค่าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ที่ภาระต่าง ๆ

ตารางที่ 8 :

Efficiency and Power Factor within Partial Load Range

P
kW

Efficiency Power Factor

Power Factor

1/4 

2/4 

3/4 

4/4 

5/4 

1/4 

2/4 

3/4 

4/4 

5/4

0.12

0.18 

27.0 

30.0 

44.0 

47.0 

56.0 

55.0 

56.0 

58.0

56.0 

56.0 

0.40 

0.37 

0.50

0.47  

0.60 

0.59 

0.70 

0.69

0.79

0.78

0.25 

0.37 

38.0 

46.0 

55.0 

62.0 

62.0 

66.0 

64.0 

66.0 

61.0 

63.0 

0.36 

0.37

0.49

0.51  

0.62 

0.65 

0.72

0.76 

0.81

0.82

0.55 

0.75 

45.0 

50.0 

61.0 

65.0 

68.0 

70.0 

69.0 

72.0 

68.0 

69.0 

0.33 

0.33 

0.48 

0.49 

0.60 

0.62 

0.72 

0.72 

0.79

0.79

1.10 

1.50 

60.0 

66.0 

72.0 

75.0 

75.0 

77.0 

76.0 

77.0 

73.0 

73.5 

0.39 

0.39 

0.58 

0.60 

0.72 

0.74 

0.80 

0.83 

0.86

0.88

2.20

3.00  

65.0 

70.0

76.0 

81.0 

79.0 

82.0 

79.0 

82.0

77.0 

79.0 

0.35 

0.36 

0.55 

0.56 

0.69 

0.70 

0.78 

0.79 

0.84

0.84

4.00 

73.0 

82.0 

83.0 

83.0 

81.0 

0.36 

0.57 

0.71 

0.79 

0.85

5.5 

69.0 

81.0 

83.0 

83.0 

83.0 

0.42 

0.63 

0.74 

0.82 

0.83

11.0 

15.0 

78.0 

79.0 

86.0 

87.0 

87.0 

89.0 

87.0 

89.0 

86.0 

88.0 

0.45 

0.56 

0.68 

0.76 

0.77 

0.83 

0.83

0.86 

0.83

0.86

18.5 

22.0 

80.0 

82.0 

88.0 

89.0 

90.0 

90.5 

90.0 

90.5 

89.0 

90.0 

0.56 

0.50 

0.76 

0.73 

0.83 

0.83

0.86 

0.86 

0.87

0.86

30.0 

84.0 

90.0

91.0 

91.5 

91.0 

0.57 

0.77 

0.84 

0.87 

0.87

37.0 

45.0 

86.0 

86.0 

90.5 

91.0 

91.5

92.5 

92.5 

93.0 

92.5 

92.5 

0.57 

0.59 

0.77 

0.76 

0.85 

0.85 

0.87

0.87 

0.86

0.86

55.0 

87.0 

92.0

93.0 

93.5 

93.0

0.62 

0.79 

0.85 

0.86 

0.86

75.0 

90.0 

87.0

87.0 

92.0 

91.0 

93.5 

93.5 

94.1 

94.6 

93.5 

94.0 

0.63

0.63

0.79 

0.80 

0.85 

0.85 

0.86

0.86

0.86

0.86

110 

132 

160 

200

250

89.0 

90.0 

88.0

88.0

94.0 

93.0 

93.5 

94.0 

94.5 

95.9

94.5 

94.5 

94.8 

95.0 

96.1 

94.8 

95.0 

95.0 

95.5 

96.0 

94.0 

94.5 

94.7 

95.0 

95.7 

0.60 

0.62 

0.66 

0.70

0.67 

0.79 

0.79 

0.80 

0.84 

0.87 

0.84 

0.84 

0.85 

0.86

0.87 

0.86 

0.87 

0.87 

0.87

0.89 

0.86

0.86

0.86

0.87

0.88


Last Updated on Friday, 16 December 2011 09:45