งานหลังคา

PDFPrintE-mail

งานหลังคา

ลำดับที่ รายาการ หน่วย ค่าแรง/หน่วย
(บาท)
หมายเหตุ
2.1 งานหลังคา
2.1.1 กระเบื้องลอนคู่,ลอนเล็ก,สังกะสี ตร.ม. 20 ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
ตร.ม. 23 ทรงปั้นหยา
ตร.ม. 27 ทรงไทย
2.1.2 กระเบื้องพรีม่า ตร.ม. 44 ทรงจั่ว,ทรงเพิง,ทรงปั้นหยา,ทรงไทย
เมตร 40 ครอบข้าง,ครอบชนผนัง
เมตร 50 ครอบสันโค้ง,ตัดกระเบื้องรางตะเฆ่
2.1.3 กระเบื้องคอนกรีต(ซีแพคโมเนีย) ตร.ม. 27 ทรงจั่ว,ทรงเพิง,ทรงปั้นหยา,ทรงไทย
หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า เมตร 25 ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
เมตร 30 ครอบสันโค้ง,ตะเข้สัน(รวมค่าแรงปูนทราย,ทาสี)
เมตร 50 ตัดกระเบื้องตะเข้ราง,ครอบชนผนัง
2.1.4 กระเบื้องดินเผา,กระเบื้องหางมน,กระเบื้องหางว่าว ตร.ม. 45 ทรงจั่ว,ทรงเพิง
หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า ตร.ม. 50 ทรงปั้นหยา
ตร.ม. 55 ทรงไทย
2.1.5 กระเบื้องนิวสไตล์ ตร.ม. 50 ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา,ทางเพิง
หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า เมตร 25 ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
เมตร 45 ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
เมตร 100 ครอบตะเข้สัน,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.16 กระเบื้องไอยรา ตร.ม. 85 ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา,ทรงเพิง
หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า เมตร 25 ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
เมตร 45 ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
เมตร 100 ครอบตะเข้สัน,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7 กระเบื้องดินเผาเคลือบสี,เคลือบเซรามิค(CERIS) ตร.ม. 70 ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา,ทรงเพิง,ทรงไทย
หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า เมตร 30 ครอบข้าง,ครอบปั้นลม,ครอบจบลอน
เมตร 45 ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
เมตร 100 ครอบตะเข้สัน,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8 หลังคาเหล็กรีดลอน (metal Sheet) ตร.ม. 70 หลังคาทรงเพิง,ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา
ตร.ม. 80 หลังคาทรงดัดโค้ง
เมตร 50 ครอบสัน,ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9 ส่วนประกอบงานหลังคา
ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป) ตร.ม. 15 ฟอล์ยกันความร้อน (หน้าเดียว,สองหน้า)
ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง) ตร.ม. 20 ฉนวนใยแก้วหน้าไม่เกิน 3"
แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด) เมตร 6.5 ยึดด้วยตะปูเกลียว
ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป เมตร 5
รางน้ำตะเฆ่ สำเร็จรูป เมตร 20 สแตนเลส หรือสังกะสี
เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง เมตร 67 ขนาด 1"x8"+1x6"(ไสลบมุม)
เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) เมตร 52 ขนาด 1"x8"+1x6" ทุกขนาด
เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม เมตร 35 ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2 งานฝ้าแพดาน
2.2.1 ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีฝ้าไม้,ไม้่สำเร็จรูป
ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตร.ม. 115 หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
ตร.ม. 122 หน้าไม้กว้าง 3.5-4 นิ้ว
ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6" ตร.ม. 59 ไม้เนื้ออ่อน (ไม้ยาง),ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)
ตร.ม. 115 ไม้เนื้อเข็ง(ไม้แดง,ไม้มะค่า ฯลฯ)
ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2"-3" ตร.ม. 70 ไม้เนื้อแข็งทั่วไป,ไม้สำเร็จรูป
ตร.ม. 134 ไม้แดง,ไม้มะค่า ฯลฯ
.2.2.2 ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ
ไม้อัดยาง,ไม้อัดสัก (ตีชิด,เว้นร่อง) ตร.ม. 65 หนาไม่เกิน 6 มม.
แผ่นยิบซั่มฉาบรอยต่อเรียบ ตร.ม. 80 หนาไม่เกิน 12 มม.
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์,แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง) ตร.ม. 76 หนาไม่เกิน 6 มม.
แผ่นไฟเบอร์เซเมนต์,แผ่นไม้อัดซึเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ) ตร.ม. 83 หนาไม่เกิน 6 มม.
2.2.3 ไม้มอบฝ้าเพดาน
ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง เมตร 22 ไสลบมุม
ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป เมตร 18 ไม้เทียม
บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2" เมตร 38 ไม้สัก,ไม้เนื้อแข็ง
บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3" 4" เมตร 55 ไม้สัก,ไม้เนื้อแข็ง
บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2" เมตร 35 โพรียูรีเทน,สำเร็จรูปอื่นๆ
บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3" 4" เมตร 40 โพรียูรีเทน,สำเร็จรูปอื่นๆ
2.3 งานผนัง และตกแต่งผิวหนัง
ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น ตร.ม. 80 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น ตร.ม. 130 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น ตร.ม. 70 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น ตร.ม. 120 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60 ม.(ทุกความหนา) ตร.ม. 50 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่อคอนกรีตบล๊อค ขนาด 0.20x0.60 ม.(ทุกความหนา) ตร.ม. 60 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น ตร.ม. 70 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น ตร.ม. 120 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว ตร.ม. 90 ก่ออิฐมอญ ชักร่อง
ตร.ม. 95 ก่ออิฐประดับ ชักร่อง
ตร.ม. 80 ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า ตร.ม. 80 ก่อคอนกรีตบล๊อคชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน
ตร.ม. 130 ก่อบล๊อคแก้วเซาะร่องโชว์แนวสองด้าน
ตร.ม. 100 ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
** ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง
2.3.2 งานก่อผนังรั้ว
ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น ตร.ม. 70
ก่อคอนกรีตบล๊อค ขนาด 0.20x0.40 ม.(ทุกความหน้า) ตร.ม. 55
ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0320x0.60 ม.(ทุกความหนา) ตร.ม. 50 ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
2.3.3 งานฉาบปูน
ฉาบปูนผนัง ตร.ม. 70 ผนังก่ออิฐ ทุกประเภท
ฉาบปูนผนังดึงเกรียง,ทำปูนสลัด ตร.ม. 80
ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ ตร.ม. 90
ฉาบปูนผนังเซาะร่อง เว้นระยะ 30-50 ซม. ตร.ม. 90 ขีดลายร่องแนวขวาง
ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อบุวัสดุต่างๆ) ตร.ม. 65
ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน,หรือผสมน้ำยากันซึม ตร.ม. 87
ฉาบปูนโครงสร้าง ตร.ม. 80 เสา,คาน (รวมงานจับเซี้ยม)
ฉาบปูนเพดาน ตร.ม. 70 ความสูงไม่เกิน 3 เมตร
ตร.ม. 80 ความสูงตั้งแต่ 3.00-5.00 เมตร
ตร.ม. 90 ความสูงเกิน 5.00 เมตร
ฉาบแต่งร่องโชว์แนว ตร.ม. 25 งานผนัง,งานรั้ว
เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.(ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น) ตร.ม. 35 (ไม่รวมค่าวัสดุ)
เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.(ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น) ตร.ม. 40 (ไม่รวมค่าวัสดุ)
2.3.4 งานตกแต่งผิวผนัง (ไม่รวมงานฉาบปูนเตรียมผิวเพื่อบุวัสดุต่างๆ)
ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบสี (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 120 ขนาดตั้งแต่ 6"x6" หรือ 4"x8" ขึ้นไป
ตร.ม. 150 ขนาดเล็กกว่า 6"x6" หรือ 4"x8"
ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (รวมค่าแรงปุนทรายแล้ว) ตร.ม. 120 ขนาด 8"x8",8"x10", 12"x12" (เว้นร่อง)
ตร.ม. 150 ขนาดตั้งแต่ 6"x6", 4"x8", ขึ้นไป (เว้นร่อง)
ตร.ม. 170 ขนาด 12"x24" ขึ้นไป (ปูชิด)
ผนังบุกระเบื้องโมเสด (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 130 ขนาดตั้งแต่ 2"x2" ขึ้นไป
ตร.ม. 150 ขนาดเล็กกว่า 2"x2"
ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 170 ขนาดตั้งแต่ 4"x4" ขึ้นไป
ผนังบุหินธรรมชาติ,หินเทียมประดับ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 200 ขนาดตั้งแต่ 2"x8" ขึ้นไป
ผนังบุหินภูเขา (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 170 คละขนาด
ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 130 ขนาด 12"x12", 16"x16" (ปูชิด)
ตร.ม. 150 ขนาด 18"x18" ขึ้นไป (ปูชิด)
ผนังบุกระเบื้องเซรามิค+แผ่นกรุยเชิง (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 170 ขนาด 12"x12", 12"x24" ขึ้นไป (ปูชิด)
ผนังบุหินอ่อน,บุหินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 180 ขนาด 0.30ม. x0.30ม. ,0.40ม.x0.40ม.(ปูชิด)
ตร.ม. 200 ขนาด 0.30ม.x0.60ม., 0.40ม.x0.80ม. (ปูชิด)
ผนังบุหินกาบ (รวมค่าแรงปูนทราย) ตร.ม. 170 คละขนาด/ตัดหน้างาน
ตร.ม. 150 ขนาด 0.15ม.x0.15ม. ,0.20ม.x0.20ม.
ผนังทำทรายล้าง, หินล้าง, กววดล้าง ตร.ม. 121 ผนัง
ตร.ม. 127 เสา คาน ครีบ แผงบังแดด
ผนังทำผิวหินขัดกับที่ ตร.ม. 124 ผนัง
ตร.ม. 164 เสา คาน ครีบ แผงบังแดด
หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงค่าแรงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานฉาบปูนเรียบปรับระดับเตรียมผิว)
2.3.5 ตั้งคร่าวและตีฝาไม้
ฝาไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว ตร.ม. 104 หน้าไม้กว้าง 5 นิ้่วขึ้นไป
ตร.ม. 115 หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
ตร.ม. 147 เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
ฝาไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน ตร.ม. 165 หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
ตร.ม. 179 หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
ตร.ม. 226 เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
ฝาไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ตร.ม. 59 ไม้เนื้ออ่อน (ไม้ยาง),ไม้เนื้อแข็ง
ตร.ม. 96 ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6", 8"
ไม้มอบฝ้้า ไม้เนื้อแข็ง เมตร 28 ไสลบมุม
ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม) เมตร 20 ไม้เทียม
2.3.6 ตั้งเคร่าและตีฝาวัสดุแผ่นสำเร็จรูป
ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซั่มบอร์ด ตีด้านเดียว ตร.ม. 52 กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา) ตร.ม. 66 มีการตัดต่อ
ตร.ม. 90 ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซั่มบอร์ด ตีสองด้าน ตร.ม. 81 กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา) ตร.ม. 95 มีการตัดต่อ
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีด้านเดียว ตร.ม. 66 เช่น เลื่อยไฟฟ้า กบไฟฟ้า
(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา) ตร.ม. 81 มีการตัดต่อ
ตร.ม. 95 ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีสองด้าน ตร.ม. 104 กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา) ตร.ม. 115 มีการตัดต่อ
2.4 งานพื้นและตกแต่งผิ วพื้น
2.4.1 งานเทปูนทรายทำผิว,เตรียมผิว
เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ,ขัดหยาบ ตร.ม. 55
เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน ตร.ม. 70
ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) ตร.ม. 30 บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) ตร.ม. 40 บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) ตร.ม. 38 บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล้ก
2.4.2 งานตกแต่งผิวพื้น
พื้นทำทรายล้าง ,หินล้าง ,กรวดล้าง ตร.ม. 88 ฝังเส้น พีวีซี (ไม่มีลวดลาย)
พื้นทำทรายล้าง/ลงสีฝุ่น ตร.ม. 135 ผิวพื้นฝังเส้น พีวีซี ,โลหะ เล่นลายประดับ
ทำเคาน์เตอร์,ม้านั่ง,ขั้นบันได เมตร 100 มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
พื้นผิวหินขัด (ขาว,เทา) ตร.ม. 136 ฝังเส้น พีวีซี (ไม่มีลวดลาย)
พื้นทำผิวหินขัด/ผสมสีฝุ่น ตร.ม. 168 ผิวพื้นฝังเส้น พีวีซี, โลหะ เล่นลายประดับ
ทำเคาน์เตอร์,ม้านั่ง,ขั้นบันได เมตร 158 มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ตร.ม. 120 ขนาดตั้งแต่ 6"x6" ขึ้นไป
ตร.ม. 150 ขนาดเล็กกว่า 6"x6"
พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี+ทำทรายล้าง ตร.ม. 185 ขนาด 6"x6" ,8"x8" สลับทรายล้าง,กรวดล้าง
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 120 ขนาดตั้งแต่ 6"x6" หรือ 5"x8" ขึ้นไป
ตร.ม. 150 ขนาดเล็กกว่า 6"x6" หรือ 4"x8" ลงมา
พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 130 ขนาด 12"x12" ถึง 16"x16" (ปูชิด)
พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 150 ขนาด 18"x18" ถึง 24"x24" (ปูชิด)
พื้นปูกระเบื้องโมเสก (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 136 ขนาดตั้งแต่ 2"x2" ขึ้นไป
ตร.ม. 150 ขนาดเล็กกว่า 2"x2"
พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว) ตร.ม. 150 ขนาดตั้งแต่ 12"x12" ขึ้นไป
พื้นปูแผ่นหินอ่อน,หินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว) ตร.ม. 150 ขนาด 0.30ม.x0.30ม.,0.40ม.x0.40ม.
ตร.ม. 170 ขนาด 0.30ม.x0.60ม.,0.40ม.x0.80ม.
ตร.ม. 190 ขนาด 0.80x0.80ม.ขึ้นไป
พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พีวีซี (รวมค่าแรงทากาวรองพื้น) ตร.ม. 40 ขนาด 9"x9" ,12"x12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
ตร.ม. 50 ขนาด 9"x9" ,12"x12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
ตร.ม. 55 ขนาด 18"x18",12"x24",24"24"
ตร.ม. 80 ขนาด 10x91.6 ซม. หรือหน้ากว้างไม่เกิน 15
พิ้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน (รวมค่าแรงทากาวรองพื้น) ตร.ม. 100

มากกว่า 100 ตร.ม.

ตร.ม. 120 น้อยกว่า 100 ตร.ม.
พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนท) ทุกความหนา ตร.ม. 70 มากกว่า 100 ตร.ม.
ตร.ม. 90 น้อยกว่า 100 ตร.ม.
พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น,ชนิดม้วน) ตร.ม. 80 มากกว่า 100 ตร.ม.
ตร.ม. 100 น้อยกว่า 100 ตร.ม.

หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว *หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู(ไม่ใช่งานปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว
- ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและกาวทารองพื้น

2.4.3 งานทำพื้นไม้
ติดตั้งคาน ตงและปูพื้นไม้ ตร.ม. 124 พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น)
ตร.ม. 140 พื้นไม้เข้าลิ้น
ติดตั้ง ตงและปูพื้นไม้ ตร.ม. 111 พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น)
ตร.ม. 124 พื้นไม้เข้าลิ้น
ปูพื้นไม้ปาเก้ หน้า 1" ทุกขนาด ตร.ม. 80 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป
ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1"x4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม. ตร.ม. 100 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป
ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง ตร.ม. 50 พื้่นที่ 80-100 ตร.ม.ขึ้นไป
ตร.ม. 70 พื้นที่ 50-80 ตร.ม.
หมายเหตุ ปูพื้นและขัดพื้นไม้ ถ้าพื้นที่มีปริมาณน้อยกว่าข้างต้น ให้ผู้ประมาณการอาจสอบราคาจากผู้รับจ้างเป็นงานๆไป โดยเป็นราคาเหมารวม
2.4.4 บังเชิงผนังชนิดต่างๆ (รวมค่าแรงปูนทรายขณะติดตั้งแล้ว)
บัวเชิงผนังหินอ่อน,หินแกรนิต เมตร 158 ขนาดความสูง 4",5"
บัวเชิงผนังทำทรายล้าง,หินล้าง,กรวดล้าง เมตร 68 ขนาดความสูง 4",5"
บัวเชิงผนังทำหินขัดหล่อกับที่ เมตร 75 ขนาดความสูง 4",5"
บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป เมตร 55 ขนาดความสูง 4",5"
บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิค เมตร 50 ขนาดความสูง 4",6",8"
บัวเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน) เมตร 40 ขนาดความสูง 4",5"
บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พี วี ซี.) เมตร 38 ขนาดความสูง 4"
บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง,ไม้แดง,ไม้มะค่า เมตร 35 ขนาดความสูง 4"
บัวเชิงผนังไม้สัก,ไม้แดง,ไม้มะค่า เมตร 45 ขนาดความสูง 4",5"
บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม,GRC.) เมตร 30 ขนาดความสูง 4"
บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส,อลูมิเนียม) เมตร 45 ขนาดความสูง 4",5"
บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ เมตร 40 ขนาดความสูง 4",5"
2.5 งานประตู-หน้าต่าง
ทำวงกบไม้ เมตร 35 วงกบประตู ช่องแสง
เมตร 38 วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
ติดตั้งวงกบไม้,วงกบไฟเบอร์ ตร.ม. 45 วงกบประตู ช่องแสง
ตร.ม. 50 วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
ติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ,กลอน,มือจับ) ตร.ม. 85 บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
ตร.ม. 75 บานประตูไฟเบอร์,บานสำเร็จรูป
ตร.ม. 105 บานหน้าต่างไม้ (ปรับแต่ง)
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู ชุด 80 ลูกบิดประตู
ชุด 76 Door Closser
ตัว 35 ที่ยึดประตู
ค่าติดตั้งกระจก ตร.ฟ. 8 ขนาด 3 มม.,4 มม.,5 มม.
ตร.ฟ. 9 ขนาด 6 มม.,8 มม.
ตร.ฟ. 12 ขนาด 10 มม.,12 มม.
2.6 ค่าติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
ส้วมนั้งราบชนิดมีหม้อน้ำ,ฟลัชวาล์ว ชุด 298 ทุกขนาด
ส้วมนั้งยอง,นั่งราบ ชนิดราดน้ำ ชุด 104 ฐานสูง,ฐานต่ำ
ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด ชุด 335 ขนาดใหญ่
ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด ชุด 298 ขนาดกลาง,ขนาดเล็ก,ทั่วไป
แผงกั้นปัสสาวะชาย ชุด 135 ทุกขนาด
อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด) ชุด 298 แขวนผนัง,ฝังใต้เคาน์เตอร์,วางบนเคาน์เตอร์
อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด) แบบธรรมดา ชุด 700 ไม่รวมงานก่ออิฐและตกแต่งรอบอ่าง
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน ชุด 150
ฝักบัวก้านแข็งพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด ชุด 170
ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด ชุด 70
สายชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว ชุด 70
ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) ชุด 103
ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู) ชุด 70
ที่ใส่สบู่ (ฝังผนัง) ชุด 103
ที่ใส่สบู่ (เจาะยึดสกรู) ชุด 70
ชั้นวางของ (ฝังผนัง) ชุด 103
ชั้นวางของ (เจาะยึดสกรู) ชุด 70
กระจกเงาสำเร็จรูป (เจาะยึดสกรู) ชุด 70 ชนิดปรับมุม (มาตรฐานทั่วไป)
ราวจับคนพิการ (ติดข้างผนัง) ชุด 70 แบบ 2 ขา (ยึด 2 จุด)
ราวจับคนพิการ (อ่างล้างหน้า,โถส้วม) ชุด 105 แบบ 3 ขา (ยึด 3 จุด)
ก๊อกน้ำล้างพื้น ชุด 25
ที่ใส่สบู่เหลว ชุด 55
ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น ชุด 70
สต๊อปวาล์ว ชุด 35
สายชำระ ชุด 35
ก๊อกน้ำล้างพื้น ชุด 25
ซิ้งค์สแตนเลสชนิด 2 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว ชุด 320 แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
ซิ้งค์สแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว ชุด 300 แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.7 งานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได
2.7.1 งานบันไดและส่วนประกอบ ขั้น 80 ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง
ท่อน 57 ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง
เมตร 130 ราวบันไดไม้,ลูกกรงไม้,เสารับราวบันได
เมตร 45 ราวจับไม้ (ไม่มีลูกกรงไม้)
เมตร 115 แม่บันไดพร้อมพุกรับขั้นบันได ไม้เนื้อแข็ง
2.7.2 ตั้งเสา,วางคาน,ตง,ปูพื้นชานพัก ไม้เนื้อแข็ง ตร.ม. 324 พื้นไม้ตีชน ทุกขนาด
ตร.ม. 340 พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.8 ค่าทาสีต่างๆ (ทารองพื้่นและสีจริง รวม 3 ครั้ง)
2.8.1 ค่าทาสีน้ำพลาสติก,สีน้ำอะครีลิค ตร.ม. 25 มากกว่า 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 30 น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2 ค่าทาสีน้ำมัน ตร.ม. 30 มากกว่า 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 35 น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3 ค่าทาสีเหล็กกันสนิม ตร.ม. 30 มากกว่า 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 35 น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4 ค่าทาเชลแล็ก แลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป ตร.ม. 40 มากกว่า 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 45 น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5 ค่าทาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป ตร.ม. 40 มากกว่า 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 45 น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6 ค่าทาน้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคลน), ทาน้ำยากันแมลง (เชลไดร์) ตร.ม. 17 ทาจำนวน 1 เที่ยว
หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่ทาสีรวมในงานทาสีทั้งหมด เกิน 5,000 ตร.ม.
2.9 ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
2.9.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. ลบ.ม. 200 รื้อกอง
ลบ.ม. 275 รื้อขนไป
2.9.2 งานรื้อถอนโครงหลังคา ตร.ม. 25 รื้อกอง
ตร.ม. 35 รื้อขนไป
2.9.3 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ตร.ม. 5 รื้อกอง
ตร.ม. 7 รื้อขนไป
2.9.4 งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง ตร.ม. 25 รื้อกอง
(วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่าไม้) ตร.ม. 35 รื้อขนไป
2.9.5 งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่า-เหล็กชุบสังกะสี) ตร.ม. 20 รื้อกอง
ตร.ม. 25 รื้อขนไป
2.9.6 งานรื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่า) ตร.ม. 15 รื้อกอง
ตร.ม. 20 รื้อขนไป
2.9.7 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น ตร.ม. 25 รื้อกอง
ตร.ม. 38 รื้อขนไป
2.9.8 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าเต็มแผ่น ตร.ม. 40 รื้อกอง
ตร.ม. 60 รื้อขนไป
2.9.10 งานรื้อถอนฝาไม้อัดบุ 2 ด้าน พร้อมคร่าวฝา ตร.ม. 15 รื้อกอง
ตร.ม. 25 รื้อขนไป
2.9.11 งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง ตร.ม. 30 รื้อกอง
ตร.ม. 35 รื้อขนไป
2.9.12 งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน,หินแกรนิต ตร.ม. 40 รื้อกอง
ตร.ม. 45 รื้อขนไป
2.9.13 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน ตร.ม. 30 รื้อกอง
ตร.ม. 35 รื้อขนไป
2.9.14 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง ตร.ม. 35 รื้อกอง
ตร.ม. 40 รื้อขนไป
2.9.15 งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน,หินแกรนิต ตร.ม. 40 รื้อกอง
ตร.ม. 50 รื้อขนไป
2.9.16 งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน ตร.ม. 30 รื้อกอง
ตร.ม. 47 รื้อขนไป
2.9.17 งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง เมตร 35 รื้อกอง
เมตร 55 รื้อขนไป
2.9.18 งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบือง เมตร 15 รื้อกอง
เมตร 25 รื้อขนไป
2.9.19 งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน ชุด 40 รื้อกอง
ชุด 60 รื้อขนไป
2.9.20 งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ตร.ม. 100 รื้อกอง
ตร.ม. 150 รื้อขนไป
2.9.21 งานรื้อถอนชุดประตูเหล้กกันไฟพร้อมวงกบ ตร.ม. 120 รื้อกอง
ตร.ม. 150 รื้อขนไป
2.9.22 งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ ตร.ม. 40 รื้อกอง
ตร.ม. 50 รื้อขนไป
2.9.23 งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ (1 บาน) ชุด 40 รื้อกอง
ชุด 55 รื้อขนไป
2.9.24 งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ตร.ม. 80 รื้อกอง
ตร.ม. 120 รื้อขนไป
2.9.25 งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ตร.ม. 40 รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
ตร.ม. 50 รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
ตร.ม. 70 รื้อขนไป อาคารสุงเกิน 3 ชั้น
2.9.26 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างหน้า) ชุด 80 รื้อกอง
ชุด 100 รื้อขนไป
2.9.27 งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ชุด 100 รื้อกอง
ชุด 150 รื้อขนไป
2.9.28 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า ชุด 20 รื้อกอง
ชุด 25 รื้อขนไป
2.9.29 งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เมตร 30 รื้อกอง
เมตร 40 รื้อขนไป
2.9.30 งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน เมตร 20 รื้อกอง
เมตร 30 รื้อขนไป
2.9.31 งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง บ่อ 120 รื้อกอง
บ่อ 170 รื้อขนไป
2.9.32 งานรื้ือถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)
- ตู้เก็บของ,ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า) เมตร 100 รื้อกอง
เมตร 150 รื้อขนไป
2.9.33 - เคาน์เตอร์,ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย,ตู้ลอย) เมตร 80 รื้อกอง
เมตร 120 รื้อขนไป

หมายเหตุ

1.ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ใช้คิดเหมารวม 30-37 เปอร์เซนต์ ของยอดค่าวัสดุ

2.ค่าแรงงานของงานบางประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและราคางานในท้องถิ่นนั้น

3.การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าแรงงานฯ

Last Updated on Thursday, 08 March 2012 10:21