ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าว ...
Read More..

เชิญเป็นวิศวกรอาสา ช่วยตรวจสอบอาคารหลังแผ่นดินไหว

12-5-2557 18-15-09         

          จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.3 ริตเตอร์ ความลึก7 กิโลเมตร ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง รวมทั้งประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) และสภาวิศวกร ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในการเข้าตรวจสอบความเสียหายของอาคารบ้านเรือนให้กับประชาชน ได้เข้าใจในการแก้ไขซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนได้อย่างถูกหลักวิศวกรรม

Read more...

 
 

แถลงข่าว "อาคารวิบัติ ภัยที่หลีกเลี่ยงได้"

1 2

วสท. แนะผู้บริหารโครงการก่อสร้าง รพ.รามาธิบดี เร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานป้องกันเกิดเหตุซ้ำสอง แนะโครงการอื่นปฏิบัติตามมาตราฐานอย่างเคร่งครัด

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)เปิดเผยถึงกรณีอาคารถล่มขณะทำการก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ว่าผู้บริหารโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นองค์ความรู้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

Read more...

 
 

ขั้นตอนการยกย้ายอาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์

31-5-2556 15-45-15

ขั้นตอนการยกย้ายอาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์

Read more...

 
 

ไทยเอ็นจิเนียริ่ง E-BOOK

ebook1 ebook2
 
 

วสท. ได้กำหนดรับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559

อ้างอิงจากประกาศ วสท. ที่ 045/2556 ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ วสท.
ที่ 045/2556
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้กำหนดรับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พศ. 2557 ถึง 2559 เพื่อดำรงตำแหน่งต่อจาก คณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2554 ถึง 2556 ที่ครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงขอเชิญชวนวุฒิสมาชิก และสามัญสมาชิก วสท. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท. ประจำปี พ.ศ. 2557-2559 โดยมีระเบียบการรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ดังนี้:

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร:
เป็น สมาชิก วสท. ประเภทวุฒิสมาชิก หรือสามัญสมาชิก ที่มีสมาชิกภาพที่สมบูรณ์

2. วิธีการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง:
กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ตามแนบท้าย โดยสมาชิก วสท. ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ลงนามรับรองในใบ สมัคร ไม่น้อยกว่า 10 คน
การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยสมัครเป็น กรรมการอำนวยการกลาง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม หรือ ประธานสาขาภาค

Read more...

 
 

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และส่งเสริมการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อยังประโยชน์ต่อความปลอดภัยของสาธารณชน ด้วยภารกิจดังกล่าว วสท. จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลประกอบการให้กับสมาชิกได้รับทราบ และในโอกาสนี้ วสท. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและคณะกรรมการสมาคมฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการต่อไปนี้

Read more...

 
 

เปิดให้ลงทะเบียนฟรีแล้ว

jobcenter thaiengineering

Read more...

 
 

Page 1 of 3